Bli medlem

Alle elever på Lakkegata skole kan bli med i skolekorpset. Korpset er også åpent for tidligere elever ved skolen og de som har gått over til ungdomskolen.


Bli medlem! Påmelding for nye musikanter via elektronisk skjema

Skjemaet  brukes også for innmelding i andreklassegruppa hver høst.


Andreklassegruppa hastarter i løpet av høsten med ukentlige treff like etter skolen, mens barna er på aktivitetsskolen (AKS). Det første semesteret går over 15 ganger med musikkopplæring i gruppe ledet av en erfaren musikkpedagog. Deltagelse koster 1.000,- per barn og gir masse moro med musikk, takt og rytmeinstrumenter! Korpset fikk våren 2019 støtte til Andreklassegruppa fra SBankens stiftelse Framgang Sammen!


Mot slutten av semesteret prøver barna ulike instrumenter før de som ønsker å fortsette i korpset tas opp som aspiranter og får tildelt instrument på våren. Frem til sommerferien får barna individuelle spilletimer for å lære å bruke instrumentet. Etter sommerferien, når barna begynner på 3. trinn, starter samspill for aspirantkorpset.


Semesteravgiften (vår og høst) er 2.250,- gjeldende fra januar 2018. Vi tilbyr søskemoderasjon og behovsprøvd kontingentstøtte. Med frivillighetsmidler fra Oslo kommune, bydel Grünerløkka har vi fått muligheten til å tilby kontingentstøtte til familier som har behov for det. Hvis barnet ditt er medlem eller har lyst til å begynne i korpset og du vil søke støtte, bruk Skjema for behovsprøvd kontingentstøtte. Søknaden behandles raskt og kun internt i korpsets styre.


Musikanten kan melde seg inn med instrumentønske fra bildet under, men vi kan ikke love at ønsket blir oppfylt siden vi til enhver tid trenger noen instrumenter mer enn andre. Det er mulig å prøve ulike instrumenter før man finner noe som passer.

 

Når kan du starte? Vi tar inn nye medlemmer hele skoleåret, men det er ikke alltid instruktøren har tid, og det er heller ikke alltid vi har noe ledig instrument. Da kan det hende man må vente litt.


Hva vil det si å være medlem?

  • Du får lære å spille et instrument av en profesjonell instruktør.
  • Du får lære noter og mange sanger
  • Du får lære å spille sammen med andre. I samspill møter du andre elever fra andre klasser og trinn på skolen. I skolekorpset handler det om å lage kul musikk ved å samarbeide.
  • Etter hvert vil du oppleve gleden av å kunne spille et instrument.
  • Du får være med å bestemme hva du vil spille i tillegg til at du blir kjent med musikk du aldri har hørt før.


Du kan ikke regne med å bli kjempegod til å spille med en gang. Det tar litt tid å lære seg å spille og du må være flink til å øve hjemme også.


Det er individuell instruksjon en gang i uka. De fleste instruktørene har undervisning på faste dager og tidspunkt avtales med instruktøren etter innmelding. Korpsmedlemmene får instruksjon innenfor AKS-tiden / rett etter skoletid. Enkelte har avtale om spilletime i skoletiden (musikk/gym/fysisk aktivitet). I begynnelsen lærer man å spille på instrumentet av instruktøren sin. Etterhvert blir man med i samspill.


Det du må (plikter som medlem):

  • Passe godt på instrument og bok. Det koster mange penger for oss hvis ting går i stykker. Selv instrumenter av metall er ganske myke og kan bli ødelagte.
  • Følge skolens regler for god oppførsel og ingen erting eller mobbing.
  • Få med deg foreldrene dine og hjelpe til på dugnader, hjelpe til med å selge adventskalendere hver jul og lodd på 17. mai for å skaffe viktige penger til skolekorpset.
  • Komme på samspill hver uke og gi beskjed hvis du ikke kan komme.
  • Stille opp på samspill, seminarer, konserter og 17. mai.


VELKOMMEN SOM MEDLEM

I LAKKEGATA SKOLES MUSIKKORPS!

Bli medlem!