Instruktører

Instruktører

INSTRUKTØRERKOMMUNIKASJON: Vi setter pris på å få beskjed om det er fravær, enten det er sykdom, reise eller andre grunner. Bruk gjerne appen SPOND. Den har både kalender med påminnelse for alle våre aktiviteter, og en meldingsfunksjon. 

SAMSPILL:


Aspirantkorpset (3. trinn) torsdag 15:15 - 16:00 - Naturfagrommet


Juniorkorpset (4. trinn) torsdag 14:15 - 15:00 - Naturfagrommet


Hovedkorpset (fra 5. trinn) torsdag 14:15 - 16:00 - Musikkrommet


Andreklassegruppa er et gruppetilbud som starter opp etter høstferien, med plass til ca 18 barn. Gruppa jobber med rytmer, melodier og bevegelse, og lærer ting som er nyttige i korpset. De får prøve ulike instrumenter for å finne ut hva som funker best for dem, og etter vinterferien får de utdelt eget instrument. Andreklassegruppa foregår i AKS-tiden, slik som korpsets øvrige aktivtiteter.