Spørsmål og svar

Om skolekorpset

Ofte stilte spørsmål og svar

Lakkegata skoles musikkorps er et musikktilbud for alle skolens elever og de som fortsetter på ungdomsskolen. Vi er et av Oslos eldste skolekorps og ble stiftet i 1920.


I løpet av året har vi: 

- instruksjon på instrument en gang i uka med profesjonell instruktør

- samspill hver uke i grupper etter nivå og alder (aspirant-, junior- og hovedkorps)

- huskonserter, seminar, 17. mai-program, julekonsert og sosiale arrangementer

- stevne og distrikstmesterskap for skolekorps i regi av Norges Musikkorps Forbund


Hvilke instrumenter kan man spille?

Medlemmer får låne gode instrument gratis. De må passes godt på!


Hva slags musikk spiller skolekorpset? Vi spiller musikk fra hele verden og også noe typisk korpsmusikk. Medlemmene er med og bestemmer hva vi skal spille. Vi spiller en del uten noter og har jobbet med improvisasjon.

 

Når er samspill og instruksjon? All aktivitet med skolekorpset foregår før 17:00. De som går på AKS får instruksjon i den tiden og noen har også instruksjon i løpet av skoledagen. Samspill for alle aldersgrupper / korps er vanligvis på torsdager (kan endres).


Hva koster det? Kontingenten er 2.250 per semester. Vi har søskenrabatt og redusert kontingent ved oppstart midt i semesteret. Takket være frivillighetsmidler fra Oslo kommune, bydel Grünerløkka, har vi også mulighet til å tilby behovsprøvd reduksjon i kontingent. Se "Bli medlem" for søknadsskjema.


Hva betyr begrepet "foreldredrevet korps"? Korpset drives av foreldrene ved skolen. Det blir ikke arrangert loppemarked på Lakkegata, men vi har noen faste dugnader i året (salg av tørkepapir, adventskalender og lignende). I tillegg står korpset for kiosksalg på 17. mai og ved andre arrangementer på skolen. Skolekorpset skaper samhold blant foreldrene og bidrar til et godt miljø omkring skolen.


Hvor gammel bør man være? Skolekorpset er for alle skolens elever og for musianter som har begynt på ungdomsskolen. Vi anbefaler å starte med eget instrument når barnet går på tredje trinn eller høyere. Siden korpset er populært også hos de yngre har vi en egen gruppe for barn på andre trinn med musikk- og rytmeopplæring og samspill på ulike instrumenter. Eldre barn er selvsagt også velkommen til å begynne i korpset!


Når på året kan man begynne? Hvis instruktøren har ledig tid og vi har et ledig instrument, kan man begynne når som helst på året. I begynnelsen lærer man det grunnleggende sammen med instruktøren og etter en stund blir man med på samspill i gruppa som passer med ferdighet og alder.


Hva er bra med musikkorpset? Barn fra ulike klassetrinn møtes og spiller sammen og blir kjent på tvers av bakgrunn, kjønn og alder. Dette er med på å skape et godt miljø på skolen. Medlemmene lærer noter og å beherske et instrument. Målet vårt er at musikantene skal oppleve mestring og musikkglede som både er bra for skolehverdagen og for personlig vekst.


Hvordan melder man seg inn? Se informasjon under "bli medlem".