Styre og vedtekter

Styret i Lakkegata skoles musikkorps består av frivillige foreldre som velges av årsmøtet. Styremøter holdes en gang i måneden. Ta gjerne kontakt med styret hvis du har idéer, forslag eller spørsmål. Epost: styret@lakkegata.no


Styret består i 2019/2020 av:

Karianne Hammarstrøm, Anne Kristin Berge, Heidi Jørgensen (sekretær), Marius Tobias Hoven, Martine Viik og Jon Are Storløkken (kasserer).

Musikalsk leder Brodd Nesset møter også i styremøtene.


Korpsets verdier og visjon er fastsatt sammen med musikantene.

Vår visjon er "Alle vil oppleve korpset på Lakkegata"

Våre verdier er spilleglede, samhold, inkluderende, vennskap, modig, leken.


Vedtekter (sist revidert og vedtatt på årsmøtet 2018) kan lastes ned HER.Styret og vedtekter