Informasjon om hvordan bli medlem

Alle elever på Lakkegata skole kan bli med i skolekorpset. Korpset er også åpent for tidligere elever ved skolen og de som har gått over til ungdomskolen.

Hvordan melder man seg inn? Påmelding for nye musikanter via Spond.
Skjemaet brukes også for innmelding i Knøttekorpset.

Kontingent
Kontingent er 2400 kroner per halvår for de i 3. til 7. klasse. Går du i 2. klasse og blir med i Knøttekorpset, koster det bare 100 kroner for alt som skjer frem til sommeren.

Gjennom frivillighetsmidler fra Oslo kommune, bydel Grünerløkka, har vi mulighet til å tilby redusert kontingent til bare 100 kroner til familier som har behov for det.

Musikanten kan melde seg inn med instrumentønske fra bildet under, men vi kan ikke love at ønsket blir oppfylt siden vi til enhver tid trenger noen instrumenter mer enn andre. Det er mulig å prøve ulike instrumenter før man finner noe som passer.

Hva slags instrument kan musikanten spille?

Medlemmer får låne gode instrument gratis. De må passes godt på!

Hva slags musikk spiller skolekorpset? Vi spiller musikk fra hele verden og også noe typisk korpsmusikk. Medlemmene er med og bestemmer hva vi skal spille. Vi spiller en del uten noter og har jobbet med improvisasjon.

Når er samspill og instruksjon? All aktivitet med skolekorpset foregår før 17:00. De som går på AKS får instruksjon i den tiden og noen har også instruksjon i løpet av skoledagen. Samspill for alle aldersgrupper / korps er vanligvis på torsdager (kan endres).

Hva koster det? Kontingenten er 2 400 kroner per semester. Vi har søskenrabatt og redusert kontingent ved oppstart midt i semesteret. Takket være frivillighetsmidler fra Oslo kommune, bydel Grünerløkka, har vi også mulighet til å tilby behovsprøvd reduksjon i kontingent. Se «Bli medlem» for søknadsskjema.

Hva betyr foreldredrevet korps? Korpset drives av foreldrene ved skolen. Det blir ikke arrangert loppemarked på Lakkegata, men vi har noen faste dugnader i året (salg av tørkepapir, adventskalender og lignende). I tillegg står korpset for kiosksalg på 17. mai og ved andre arrangementer på skolen. Skolekorpset skaper samhold blant foreldrene og bidrar til et godt miljø omkring skolen.

Hvor gammel bør man være? Skolekorpset er for alle skolens elever og for musikanter som har begynt på ungdomsskolen. Vi anbefaler å starte med eget instrument når barnet går på tredje trinn eller høyere. Siden korpset er populært også hos de yngre har vi en egen gruppe for barn på andre trinn med musikk- og rytmeopplæring og samspill på ulike instrumenter. Eldre barn er selvsagt også velkommen til å begynne i korpset!

Når på året kan man begynne? Hvis instruktøren har ledig tid og vi har et ledig instrument, kan man begynne når som helst på året. I begynnelsen lærer man det grunnleggende sammen med instruktøren og etter en stund blir man med på samspill i gruppa som passer med ferdighet og alder.

Hva er bra med musikkorpset? Barn fra ulike klassetrinn møtes og spiller sammen og blir kjent på tvers av bakgrunn, kjønn og alder. Dette er med på å skape et godt miljø på skolen. Medlemmene lærer noter og å beherske et instrument. Målet vårt er at musikantene skal oppleve mestring og musikkglede som både er bra for skolehverdagen og for personlig vekst.

Skroll til toppen