Styret og vedtekter

Styret i Lakkegata skoles musikkorps består av frivillige foreldre som velges av årsmøtet.
Styremøter holdes én gang i måneden der årshjulet gjennomgås og arbeidsoppgaver og ansvar fordeles.

Styret setter stor pris på alle idéer, forslag og spørsmål, likeså hjelp og støtte fra foresatte og frivillige i nærområdet.
Vi kan kontaktes på e-post og svarer innen rimelig tid.

Vår visjon er «Alle vil oppleve korpset på Lakkegata».
Våre verdier er spilleglede, samhold, inkluderende, vennskap, modig, leken.

Både visjon og verdier er satt sammen med musikantene slik at de føler eierskap.

Vedtekter (sist revidert og vedtatt på årsmøtet 2018) kan lastes ned her.

Skroll til toppen